Algemene Voorwaarden Braderie.

 

1.        Dit reglement is van toepassing op eenieder die als standhouder aan de braderie deelneemt.
 

2.        Tevens zijn alle van overheidswege geldende voorschriften van kracht.
 

3.        Met “deelnemer” wordt in dit reglement bedoeld het bedrijf en zijn personeel dat zich heeft ingeschreven voor de braderie en wiens inschrijving door de organisatie is geaccepteerd.
 

4.        Aanmelding deelname via ons inschrijfformulier.
 

5.        Na inschrijving ontvangt de deelnemer een rekening. Het verschuldigde staangeld dient binnen de op de rekening vermelde termijn voldaan te worden.
 

6.        Deelname aan de braderie is definitief na schriftelijke bevestiging van de organisatie en betaling van de standhuur.
 

7.        De organisatie behoudt zich het recht voor een deelnemer zonder opgave van redenen te weigeren.
 

8.        Toewijzing van uw standplaats gaat altijd op aanwijzing van de organisatie.
 

9.        Bij niet voldaan van het staangeld behoudt de organisatie zich alle rechten voor.
 

10.     De organisatie heeft voor de braderie een branchebeleid, maar verleent geen alleenrecht. Deelnemers dienen zich te behouden aan het assortiment wat bevestigd is.
 

11.     Tot vier werkdagen voor de aanvang van de braderie kunt u kosteloos annuleren tot 16:30 uur. Vanaf vier werkdagen tot en met 2 werkdagen voor aanvang van de braderie wordt er €15,- (vijftien euro) kosten berekend. Indien u later annuleert of afwezig bent op de braderie zal het gehele staangeld worden berekend.
 

12.     Bij niet verschijnen op de braderie bent u alsnog staangeld verschuldigd. Er vindt geen terugbetaling plaats van al betaalde staangeld.
 

13.     Indien bij aanvang van de braderie de stand niet in gebruik is genomen, behoudt de organisatie zich het recht voor om deze aan een ander toe te wijzen, zonder terugbetaling van reeds betaalde staangelden.
 

14.     Het kosteloos ter beschikking stellen of afstaan van standruimte aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de organisatie.
 

15.     De deelnemer dient zich te behouden aan de door de organisatie gestelde voorwaarden en eventueel te verstrekken instructies.
 

16.     De organisatie behoudt zich het recht voor een deelnemer van de braderie te verwijderen als dit ten goede komt aan het verloop van de braderie.
 

17.     Schade toegebracht aan verhuurder en/of derden is geheel voor rekening van de deelnemer.
 

18.     Het is niet toegestaan voor de officiële sluitingstijd voor publiek reeds met inpakken van goederen dan wel demonteren van de stand te beginnen.
 

19.     De deelnemer dient ervoor te zorgen dat de omgeving van zijn stand schoon wordt achtergelaten, eigen afval en overtollige goederen mee te nemen.
 

20.     Indien de organisatie door oorzaak van welke aard ook niet in staat is de verhuurde ruimte ter beschikking te stellen aan de deelnemer, zal de organisatie niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
 

21.     Indien de braderie geen doorgang kan vinden, om welke reden ook, zal de organisatie niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
 

22.     De verkoop van eten en drinken is niet toegestaan tenzij er toestemming is van de organisatie.
 

23.     Er dient zelf voor brandveiligheid zorg gedragen te worden. Alle nooduitgangen moet men ten alle tijden vrijhouden!
 

24.     De organisatie heeft het recht het reglement aan te passen c.q. te wijzigen.
 

25.     Voor opmerkingen, aanmerkingen en/of vragen voor aanvang en tijdens de braderie kunt u terecht bij de organisatie te bereiken onder het nummer: 0344-602180 (Marian Harteman).

Organisatie

Harteman Tentenverhuur

De Hofstede 45

4033 BV Lienden

Tel: 0344 60 21 80

 

Healthclub Juliën

Provincialeweg 16

4033 BR Lienden

Tel: 0344 60 22 04

 

Ondernemersvereniging LOI

Henk van Dorland

Tel: 06 22 96 73 45

 

Ondernemersvereniging De Hofstede

De Hofstede 45

4033 BV Lienden

Tel: 0344 60 10 50

Plan route naar First Season Event


Volg ons op

FacebookTwitter
QR-Code dieser Seite