Veilingvoorwaarden “Veiling voor Villa Joep”.

 

De veiling wordt gehouden onder de navolgende voorwaarden:

 

1.       Alle genoemde roerende zaken/diensten worden verkocht bij opbod, in de staat waarin zij zich bevinden, door de kopers gezien of niet gezien, ook wanneer de roerende zaken aan de beschrijving, benaming, opgave van aantal, gewicht, maat of wat het ook moge zijn, niet beantwoorden.

2.       De organisatie bepaalt de volgorde van verkoping. De volgorde kan afwijken van de volgorde van de catalogus. De organisatie kan nadere (verkoop)voorwaarden bepalen. Alsmede behouden zij zich het recht om de nummers te splitsen of bijeen te voegen.

3.       De betaling geschiedt in handen van de organisatie en wel uiterlijk onmiddellijk na de verkoop. Betaling vindt uitsluitend plaats contant en/of per pinautomaat. De kopers ontvangen aansluitend de kwitantie.

4.       De kopers mogen niet over de roerende zaken beschikken alvorens deze volledig zijn betaald.

5.       De organisatie behoud zich uitdrukkelijk het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, het bod van een bieder te weigeren.

6.       Vanaf de definitieve toewijzing liggen alle roerende zaken/diensten voor risico en rekening van de koper. De koper is verplicht de goederen af te halen binnen de gestelde termijn.

7.       Een ieder wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht. De gekochte zaken/diensten zijn persoonsgebonden. De organisatie is van mening dat doorverkoop van gekochte zaken/diensten aan derden niet bij deze veiling hoort.

8.       Bij elk geschil of discussie over een bod heeft de organisatie de uiteindelijke beslissing.

9.       In geval van vergissing van de veilingmeester heeft deze het recht zich te herstellen zonder dat hierop beroep gedaan kan worden.

10.   Harteman Tentenverhuur, Ondernemers Vereniging Lienden Ommeren Ingen, Ondernemer Vereniging De Hofstede en Healthclub Juliën organiseren deze veiling maar is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade die voorvloeit uit deze veiling en/of de zaken/diensten die verkocht zijn.

Organisatie

Harteman Tentenverhuur

De Hofstede 45

4033 BV Lienden

Tel: 0344 60 21 80

 

Healthclub Juliën

Provincialeweg 16

4033 BR Lienden

Tel: 0344 60 22 04

 

Ondernemersvereniging LOI

Henk van Dorland

Tel: 06 22 96 73 45

 

Ondernemersvereniging De Hofstede

De Hofstede 45

4033 BV Lienden

Tel: 0344 60 10 50

Plan route naar First Season Event


Volg ons op

FacebookTwitter
QR-Code dieser Seite